Na 88 weken ziekte kan de zieke werknemer een WIA uitkering aanvragen. Het UWV dient in principe binnen 8 weken na ontvangst van de WIA aanvraag een beslissing te nemen. De beslistermijn kan verlengd worden, maar het UWV dient te werknemer hierover schriftelijk te...